Laat je kind weer stralen!

Hoe werkt Bij Monique?

Telefonische kennismaking
Heb je een vraag over het gedrag of de emotionele ontwikkeling van je kind? Bel me dan.
Telefonisch maken we kennis en kijk ik of ik iets voor jullie kan betekenen. Vervolgens plannen we een afspraak voor het intakegesprek.

Intakeformulier
Ik stuur een intakeformulier dat ik graag voor het intakegesprek retour ontvang, zodat ik goed voorbereid met jullie in gesprek kan.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek stellen we samen de hulpvraag vast. Ook bespreken we hoe het traject er verder uit gaat zien. Bij het intakegesprek zijn indien mogelijk beide ouders aanwezig. Op deze manier ervaart het kind steun van allebei, steun die hij of zij goed kan gebruiken.

Sessies (wekelijks of tweewekelijks)
De sessies vinden op mijn locatie plaats, in mijn praktijkruimte en buiten in de natuur er omheen.

Tijdens deze sessies ga ik met je kind op een speelse en creatieve manier in gesprek. Ik maak hierbij gebruik van zorgvuldig gekozen activiteiten, passend bij de hulpvraag van je kind. We gaan bijvoorbeeld iets leuks doen binnen (tekenen, knutselen, spelletjes) of iets actiefs buiten. Spelen en actief bezig zijn ligt immers zo dicht mogelijk bij het natuurlijke gedrag van een kind. Je kind zal zich op zijn gemak voelen en hiermee bereiken we het beste resultaat.

Buiten heb ik veel ruimte, waardoor er veel activiteiten te ondernemen zijn. Denk hierbij aan een boswandeling met spellen, sporten of tuinieren. Daarnaast heb ik dieren die ook wat bij kunnen dragen aan de sessies. Wanneer kinderen het leuk vinden, kunnen we ze voeren of bekijken en aaien. Werken met dieren biedt veel mogelijkheden en geeft vaak rust en herkenning.

Tijdens de sessie ontstaat er een vertrouwensband tussen mij en je kind. Je kind zal dan ook bepalen wat ik mag delen met zijn ouders. Uiteraard ga ik wel met ouders in gesprek indien ik dit in het belang van het kind nodig vind. Ik werk samen met andere hulpverleners en kan naar hen doorverwijzen indien nodig.

Bij voorkeur vinden de sessies onder schooltijd plaats. De ervaring leert dat kinderen na een schooldag hun hoofd vol hebben en dan niet meer het beste uit een sessie kunnen halen. Uiteraard kan het ook na schooltijd of in overleg eventueel op zaterdag.

Tussentijdse evaluatie
Tussentijds vindt er een telefonische evaluatie plaats, waarin we de voortgang bespreken. Ook hebben we regelmatig contact per mail om zo samen de voortgang goed in de gaten te houden.

Eindgesprek met kind en ouders
De laatste sessie is tevens het eindgesprek met de ouders. Hierin bespreken we de ontwikkeling van het kind en spreken we af hoe het kind en de ouders de ontwikkeling kunnen vasthouden en voorzetten.

Hoe werkt Bij Monique?

1. Kennismaking

Telefonisch maken we kennis en kijk ik of ik iets voor jullie kan betekenen. Vervolgens plannen we een afspraak voor het intakegesprek.

2. Sessies

Met het kind ga ik op een speelse en creatieve manier in gesprek. We gaan iets leuks doen binnen (tekenen, knutselen, spelletjes) of iets actiefs buiten.

3. Evaluaties

Tussentijds vindt er een telefonische evaluatie plaats, waarin we de voortgang bespreken. Na de laatste sessie is er nog een eindevaluatie.

© 2024 Bij Monique | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Ontwerp Thumbs Up | Website ontwikkeld door Sieronline
Imker